Varstvo netopirjev v regiji Alpe – Jadran

  TRAJANJE PROJEKTA: 2003 -2004

  O PROJEKTU: Mednarodni projekt je bil posvečen varstvu netopirjev na obmejnih območjih Avstrije in Slovenije. V projektu so bili organizirani različni sestanki in delavnice v Avstriji, ki smo se jih udeleževali. V letu 2004 pa je bila v okviru mednarodne delavnice o Varstvu netopirjev v regiji Alpe-Jadran pripravljena tudi strokovna ekskurzija v Slovenijo.

  SOFINANCER: INTERREG IIIA SLO-AT

  PARTNERJI: Arge Naturshutz (Avstrija) (nosilec), Center za kartografije favne in flore, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

  PUBLIKACIJE:

  • Končno poročilo [poročilo]

  VEČ O PROJEKTU: