Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 6

(januar – oktober 2021)

Projekt se izvaja s finančno pomočjo Mestne občine Ljubljana.

V letu 2021 nadaljujemo z aktivnostmi varstva, osveščanja in raziskovanja netopirjev v Mestni občini Ljubljana v sklopu projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 6. Netopirji so zavarovane živali, ki so prav zaradi človeka pogosto preganjane ali izpostavljene uničenju njihovih zatočišč. V MOL smo do danes zabeležili 22 vrst netopirjev, od 30, ki jih lahko najdemo v državi. Da bi Ljubljančanom ponudili prave in zanimive informacije o netopirjih v mestu, bomo v projektu izobraževali in osveščali o pomenu, ogroženosti in pestrosti netopirjev znotraj MOL. V sklopu projekta bomo raziskovali tudi pestrost netopirjev znotraj občine, saj ta še ni dobro proučena. Z ohranitvenim ukrepom pa bomo zagotovili nova zatočišča za netopirje.

Ohranitveni ukrep – postavitev netopirnic

Znotraj Mestne občine Ljubljana bomo namestili 6 duplastih netopirnic, ki bodo netopirjem nudile nova zatočišča. Oblika netopirnic, ki jih bomo namestili na drevesa, služi kot približek naravnega drevesnega dupla, v katerem netopirji pogosto najdejo dnevno zavetje.

Raziskovanje netopirjev znotraj MOL

Pregledali bomo, kaj se skriva v netopirnicah, ki smo jih znotraj MOL postavili v okviru preteklih projektov. Prav tako bomo raziskovali netopirje z lovom v mreže, pregledali pa  tudi nekaj že znanih in novih potencialnih zatočišč netopirjev. S tem bomo prispevali k boljšem poznavanju teh pogosto spregledanih živalskih prebivalcev Ljubljane.

Izobraževalne aktivnosti

Nekaj pregledov netopirnic in eno mreženje bomo namenili predstavitvi metod dela z netopirji širši javnosti. Informacije o dogodkih bomo delili na naši Facebook strani, o projektu pa bomo pisali tudi na spletni strani društva. Postavili bomo izobraževalno fotografsko razstavo. Načrtujemo tudi izvedbo predavanja o osnovah bioakustike netopirjev, ki bo namenjeno spoznavanju delovanja eholokacije, ki netopirjem omogoča spretno zaznavo in lov žuželk v večernih in nočnih urah. Projekt bomo predstavili v meddruštvenem glasilu Trdoživ. Za  najmlajše pa pripravili glasilo Glej, netopirček!.

Delavnica prepoznavanja eholokacijskih klicev

Snemanje nam sicer neslišnih eholokacijskih klicev netopirjev in kasnejša analiza sta en izmed pristopov k raziskovanju pestrosti netopirjev v okolju. Na osnovi posnete eholokacije lahko med seboj razlikujemo različne netopirske vrste. Na delavnici se bomo člani društva učili osnov prepoznavanja eholokacijskih klicev netopirjev s pomočjo primerne programske opreme. Učili in izpopolnjevali se bomo z metodo raziskovanja netopirjev s pomočjo ultrazvočnih detektorjev. Na ta način pa bomo tudi prispevali nove podatke o opažanjih netopirjev znotraj MOL.

Delovanje svetovalne linije

Na telefonski liniji Netopirofon (068 650 090) smo na voljo za pomoč Ljubljančanom v primeru najdbe onemoglega ali poškodovanega netopirje, ter za odgovore na morebitna vprašanja v povezavi z netopirji.

 

Želimo si, da bi z našimi aktivnostmi prispevali k ozaveščenosti in nadaljnjemu varstvu netopirjev znotraj Mestne občine Ljubljana.

Če bi si želeli pomagati pri sami izvedbi projekta, pa ste vabljeni, da nas kontaktirate na naslov netopirji.lj@gmail.com.

Pri projektu smo sodelovali: Samo Grgurevič, Eva Pavlovič, Nastja Kosor, Liza Trebše, Pia Golob, Maja Zagmajster, Klemen Koselj in Simon Zidar.

PUBLIKACIJE:

PROJEKTNE NOVICE:

Nočni letalci v parku Tivoli, 1. 9. 2021

Nočni letalci v parku Tivoli, 1. 9. 2021

Nočni letalci v parku Tivoli 1. 9. 2021, Ljubljana Samo Grgurevič Na prvi šolski dan smo se zbrali na nam že dobro poznani lokaciji za čolnarno v parku Tivoli, ki je del krajinskega parka Tivoli,...

Vabljeni na Mednarodno noč netopirjev 2021

Vabljeni na Mednarodno noč netopirjev 2021

Vabljeni na Mednarodno noč netopirjev 2021 Netopirji so edini sesalci, ki so sposobni aktivnega leta. Ta unikatna sposobnost jim v kombinaciji z eholokacijo daje izreden ekološki pomen, saj med...

Nova bivališča za netopirje v Ljubljani

Nova bivališča za netopirje v Ljubljani

Nova bivališča za netopirje v Ljubljani Logotip projekta Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 6 je bil navdih za tokratno izbiro mesta namestitve 6 novih netopirnic v Ljubljani. Po nakupu netopirnic...

Kaj smo našli v netopirnicah?

Kaj smo našli v netopirnicah?

Kaj smo našli v netopirnicah? Pomlad je prinesla težko pričakovane in načrtovane aktivnosti projekta Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 6. Ena izmed njih je tudi pregledovanje netopirnic,...