Netopirji – skrivnosti Ljubljančani

(april – oktober 2015)

Projekt se izvaja s finančno pomočjo Mestne občine Ljubljana.

Ljubljana s svojim razgibanim in zelenim okoljem nudi dom celi kopici vrst netopirjev. Izmed 28 vrst, ki jih najdemo v Sloveniji, jih na njenem ožjem območju lahko najdemo kar 18. Netopirji se v mestih radi zatečejo v dele stavb, ki spominjajo na njihova naravna zatočišča (reže v fasadnih elementih, škatle rolet, podstrešja itd.), pa tudi v dupla dreves v mestnih parkih in bližnjih gozdovih. Nekaj vrstam netopirjev se je uspelo zelo dobro prilagoditi na življenje v takem urbanem okolju, v njem najdejo svoja zatočišča, znotraj njega pa se tudi prehranjujejo.

Netopirji se v mestnem okolju srečujejo s številnimi ogrožajočimi dejavniki pretežno človeškega izvora. Prebivalci Ljubljane se na primer pogosto ne zavedajo, da netopirji živijo v delih njihovih stavb, kar lahko ob prenovah pripelje do posegov v njihova zatočišča. Po drugi strani pa v primeru najdbe osebka ali skupine v svoji bližini bodisi ne vedo, kaj naj storijo, ali pa netopirje vidijo kot vsiljivce in se temu primerno odločijo stvari vzeti v svoje roke. Nevednost in predsodki po eni ter objestnost po drugi strani tako vodijo v uničevanje zatočišč, preganjanje in celo poboje teh nemočnih in zakonsko zavarovanih živali v poseljenih predelih mesta.

 

Netopirje pa najdemo tudi v ljubljanskih parkih in gozdovih, kjer si poiščejo domovanja v duplih in razpokah predvsem starejših dreves. Med dejavniki ogroženosti vrst, vezanih na drevesna zatočišča, je po eni strani sečnja starih dreves, po drugi strani pa naravne vremenske motnje, kot so vetrolomi in žledolomi. Pri gozdnih vrstah pa naletimo tudi na drugačen problem. Če gre pri stavbnih zatočiščih za naraščajoče število znanih konfliktov, pa je trenutno poznavanje netopirskih zatočišč v drevju in drugih naravnih strukturah na ljubljanskih zelenih površinah pomanjkljivo.

Postavitev netopirnic

Da bi pripomogli k razrešitvi opisanih problemov, smo člani SDPVN v letu 2015 osnovali projekt “Netopirji – skrivnostni Ljubljančani”, ki ga finančno podpira Mestna občina Ljubljana. Glavni cilj projekta je omilitev vpliva ogrožajočih dejavnikov na življenje netopirjev v Ljubljani, kar bomo poskusili doseči z namestitvijo 12 umetnih nadomestnih zatočišč na izbrane lokacije po mestu. Namestitev netopirnic predstavlja eno izmed možnosti reševanja tovrstnih težav, na kar nakazujejo tudi izkušnje iz tujine. 6 leso-betonskih netopirnic (letnih in zimskih) bomo postavili na stavbe, v katerih smo v preteklosti že beležili konflikte med netopirji in stanovalci, 6 pa na izbrana drevesa v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na drevesa bomo postavili 3 različne tipe netopirnic. S tem bomo poskusili zagotoviti zatočišča za čim več različnih vrst, hkrati pa preverjali, kateri tip je najbolj ustrezen. Načrtujemo tudi pregledovanje netopirnic v času netopirske aktivnosti v poletnih in jesenskih mesecih. To nam bo služilo kot vpogled v uspešnost namestitve, v kombinaciji s 5 tereni, ki jih bomo izvedli znotraj krajinskega parka, pa bo pripomoglo tudi k širitvi pomanjkljivega znanja o gozdnih vrstah.

Izobraževalne aktivnosti

Da bi v prebivalcih Ljubljane vzbudili željo po pomoči tem fascinantnim sesalcem in pripomogli k izobraževanju o njihovi vlogi v okolju in problematiki, bomo vzporedno z omenjenimi ukrepi izvedli tudi vrsto izobraževalnih aktivnosti. S pomočjo razstav in predavanj se bomo potrudili to skupino živali ne le predstaviti, temveč jo tudi približati Ljubljančanom in razbiti nekatere predsodke o njej. Da bi dosegli čim širšo in starostno raznovrstno javnost, bomo izdali tudi informativno brošuro in natisnili promocijske nalepke, projekt pa že promoviramo tudi na Facebook-u. Pridružite se nam in tako pomagajte širiti dober glas o teh skrivnostnih prebivalcih Ljubljane.

Tekom projekta deluje tudi svetovalni telefon – NETOPIROFON, na katerega se z vprašanji in informacijami o najdbah netopirjev lahko obrnete predvsem Ljubljančani. Z veseljem vam bomo pomagali.

Dosegljivi smo na številki 068 650 090. Sporočite nam, če si z netopirji delite svoje domovanje in prispevajte k boljšemu poznavanju razširjenosti netopirjev pri nas. Netopirji so izjemne in ogrožene živali, zato jih sprejmite za svoje skrivnostne someščane!

Za kakršnekoli informacije o netopirjih se lahko obrnete tudi na naš elektronski naslov: netopirji.lj@gmail.com.

Pri projektu smo sodelovali: Ana Fortič, Jan Gojznikar, Rožle Kaučič, Nastja Kosor, Nika Krivec, Simon Zidar