Navadni netopirji – prav posebni sosedje!

  TRAJANJE PROJEKTA: september 2014 – september 2015

  O PROJEKTU: V projektu smo želeli izboljšati stanje in zagotoviti nadaljnji obstoj nekaterih cerkvenih zatočišč navadnega netopirja (Myotis myotis). Preko promocije netopirjev smo želeli vzbuditi pozitiven odnos predvsem lokalnega prebivalstva do prisotnosti netopirjev v krajevni cerkvi ter na ta način omogočiti trajnostno ohranitev kotišč. S tem smo prispevali k izboljšanju ohranitvenega stanja navadnega netopirja v Sloveniji, katerega naravovarstveni status je bil označen za neugodnega. Z izvedbo ukrepov na 5 lokacijah smo zmanjšali možnost preganjanja netopirjev ali nepravilnega zaprtja preletnih odprtin ter vzpostavili pozitivnejši odnos s skrbniki teh cerkva.

  SOFINANCER: Ministrstvo za okolje in prostor

  PUBLIKACIJE:

  VEČ O PROJEKTU:

  Spletna stran projekta