Drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus)

  Drobni netopir je najmanjši evropski netopir. Trebušna stran njegovega kožuha je, za razliko od podobnega malega netopirja, komaj svetlejša kot hrbtna, ki je tipično mivkasto do rdečkasto rjava. Uhlji so kratki z dolgim zaobljenim tragusom. Pogosto se prehranjuje ob vodah, kjer lovi ob obrežni vegetaciji. Vrsta je pri nas pogosta.

  Razpoznavni znaki

  Od podobnega malega netopirja ga razlikujemo po vzorcu linij na prhutih in po obarvanosti obustnih žlez, od preostalih vrst iz rodu pa ga zanesljivo razlikujemo zgolj po obliki zobovja.

  Zatočišča

  Poletna zatočišča ima pod opaži in drugimi elementi na fasadah stavb, v drevesnih duplih, razpočenih deblih in netopirnicah. Znana zimska zatočišča so v stavbah, drevesih in netopirnicah.

  Zanimivosti

  • Te netopirje, velikosti škatlice za vžigalice, smo našli v netopirnicah, ki so bile v sklopu projektov Netopirji – skrivnostni Ljubljančani v letih 2015 in 2016 nameščene na drevesa v parku Tivoli ter ob Koseškem bajerju v Ljubljani (Zidar in Krivec 2016, Kosor in sod. 2018, Krivec in sod. 2019).

  Viri

  Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

  Kosor, N., Gojznikar J., Knapič T., Krivec N., Pavlovič E., Zidar S. 2018. Projekt Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 3, Končno poročilo, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana, 49 strani, 118 prilog.

  Krivec N., Kosor, N., Knapič T., Pavlovič E., Zidar S. 2019. Projekt Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 4, Končno poročilo, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana, 49 strani, 25 prilog.

  Presetnik P. 2009. Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825). V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.). Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 82–83.

  Zidar S., Krivec N. 2016. Projekt Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 2, Končno poročilo, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana, 28 strani, 25 prilog.

  Besedilo: Nika Krivec, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

  Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.