Navadni mračnik (Nyctalus noctula)

Navadni mračnik je velik netopir z rjavo obarvanostjo obraza, širokim gobcem in kratkimi zaobljenimi uhlji. Karamelno rdečerjava bleščeča dlaka je skoraj enotne obarvanosti po celem telesu. Naravna zatočišča je ponekod zamenjal za antropogena, zato se dobro znajde tudi v urbanem okolju. Prehranjuje se nad gozdovi, parki, travniki, vodami in tudi ob cestnih svetilkah. Je sezonski selivec na dolge razdalje.

Razpoznavni znaki

Ušesni poklopec (tragus) v kratkih širokih uhljih je prepoznavno v obliki prerezanega jurčka. Je velik, čokat in močan netopir z enotno obarvanostjo kožuha. Od drugih vrst mračnikov ga razlikujemo že po velikosti, saj je večji od gozdnega mračnika in manjši od velikega mračnika.

Zatočišča

Naravna zatočišča ima najpogosteje v opuščenih duplih detlov in žoln, redkeje v drugih odprtinah v drevju ter v skalnih razpokah. V mestih zasede špranje v fasadah visokih stolpnic ali škatle senčil, ki spominjajo na njihova zatočišča v naravi. Naseljuje tudi netopirnice, v vseh naštetih zatočiščih in v jamah pa tudi prezimuje.

Zanimivosti

  • V porodniški skupini se v povprečju zbere 20 do 60 samic (Dietz in Kiefer 2014), medtem ko so skupine osebkov v prezimovališčih v votlih drevesih, jamah ali stavbah lahko še številčnejše. V režah pod visokim cestnim mostom v Nemčiji so prešteli prezimovati skupino kar 10.000 navadnih mračnikov (Harrje 1994).
  • Med značilnim visokim letom, celo več sto metrov nad tlemi, dosega velike hitrosti – tudi 60 km/h (Braun in Dieterlen 2003).
  • Na prisotnost navadnih mračnikov v stavbah stanovalce pogosto opozorijo glasni socialni klici in svatbeni napevi samcev, ki so še posebej pogosti in izraziti v jesenskem času, ko se netopirji parijo (Dietz in Kiefer 2014).

Viri

Braun, M. & Dieterlen, F. 2003. Die Säugetiere Baden-Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil, Fledermäuse (Chiroptera): Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

Harrje C. 1994. Fledermaus-Massenwinterquartier in der Levensauer Kanalhochbrücke bei Kiel. Nyctalus (N. F.), 5: 274–276.

Hočevar M. 2009. Navadni mračnik Nyctaus noctula (Schreber, 1774). Glej, netopir! 7(1): 3–5.

Zupančič N. 2009. Navadni mračnik Nyctalus noctula (Schreber, 1774). V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.). Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 96–97.

Besedilo: Nastja Kosor in Simon Zidar, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.