Izdelava netopirnice

Netopirjem lahko pomagamo tudi tako, da za njih naredimo netopirnice.

Na žalost imajo netopirji na voljo vedno manj zatočišč, zato je vsaka netopirnica kvalitetno narejena in primerno postavljena zelo dobrodošla. Vabimo vas, da ustvarite svojo netopirsko hišico in nas obvestite o njeni lokaciji.

Nekaj napotkov za namestitev izdelane netopirnice

Iskanje pravega mesta 

Bo vaša netopirnica privabila netopirje? Kraj je primeren, če ste tam opazili preletavanje netopirjev ob mraku. Tudi prisotnost naravnih zatočišč netopirjev v bližini poveča verjetnost njihove naselitve, prav tako pa tudi bližina potoka ali linije dreves. Idealna namestitev netopirnice je na zahodni in južni legi, kjer je najdlje osončena, najmanj 3 m visoko nad tlemi. Netopirnico lahko namestite na stavbo, pa tudi drog ali drevo. Pri tem morate paziti, da je ne postavite previsoko pod napušč, saj je tako preveč osenčena. Prav tako netopirnic ne smete postaviti preblizu nočni razsvetljavi. Pred netopirnico na drevesu ne sme biti preveč gosto vejevje, saj to otežuje dostop do nje.

Netopirnice za netopirje predstavljajo poletna zatočišča, kjer se lahko naselijo tudi porodniške kolonije – skupine samic z mladiči. Lahko predstavljajo prehodna zatočišča, jeseni pa tudi mesta za parjenje. Netopirnice z dobro izolacijo so za nekatere vrste tudi primerna prezimovališča.

Ali so netopirnico naselili netopirji? 

Kar nekaj časa (tudi več mesecev ali let) lahko mine do tega, da netopirnico naselijo netopirji. Zelo pomembno je, da jo po namestitvi pustite povsem pri miru. Ali so netopirji v njej, lahko preverjate ob večerih, v času ko izletavajo iz nje. Pričnete ob sončnem zahodu in spremljate dogajanje vsaj kake pol ure po njem. Znaki, da so netopirji začeli uporabljati nov dom, so tudi iztrebki, ki jih lahko najdete pod netopirnico. če ste ugotovili, da so netopirnico naselili netopirji, je zelo pomembno, da jih pustite pri miru in netopirnice ne premikate in ne odpirate. Koliko netopirjev se je naselilo vanjo, lahko ugotovite s štetjem ob izletavanju. O najdbi obvestite člane SDPVN, ki bodo lahko ugotovili kateri netopirji so v njej z opazovanjem z ultrazvočnimi detektorji ali s strokovnim pregledom. Netopirji so ogrožene živali, zato je z njimi treba ravnati na pravilen način in se jih ne sme vznemirjati po nepotrebnem.

Netopirnico je treba tudi vzdrževati, kar lahko naredite le v času ko v njih ni netopirjev. Lesene netopirnice, ki so praviloma primerna zatočišča v toplem delu leta, pregledate in počistite pozimi. Popraviti je treba tudi morebitne špranje, nato pa jo obesite na isto mesto kot prej.

Obvestite nas o nameščeni netopirnici! Vabimo vas, da nas o tem, kam in kdaj ste namestili netopirnico, obvestite! Tako bomo lahko skupaj ugotavljali uspešnost vaše netopirnice kot novega doma netopirjev, in tudi, katere vrste netopirjev so se v njo naselile. Obvestite nas lahko po emailu: netopirji@sdpvn-drustvo.si

Načrt za ploščato leseno netopirnico tipa “Kent Bat Box” si lahko ogledate tukaj.